„Aby szkolenie przyniosło spodziewane skutki, powinno odznaczać się siedmioma cechami:

1) prostotą

2) praktycznością

3) charakterem partycypacyjnym

4) urozmaiceniem

5) elementami zabawy i humoru

6) przydatnością

7) zwięzłością."

 

 

Adair J., Rozwijanie umiejętności przywódczych. Szkolenia, ABC Wolter Kluwer Business, Kraków 2007, s. 77 

Szkolenia