Termin poradnictwo zawodowe odnosi się do usług i czynności mających na celu pomoc jednostkom w każdym wieku, dowolnym momencie życia w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych       i zawodowych oraz
w zarządzaniu ich rozwojem zawodowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Nieważne skąd pochodzisz. Ważne dokąd zmierzasz.”
Brian Tracy

 

Oferujemy:

 • Analizę Biznesową Canvas
 • Analizę Modelu Osobistego TY
 • Testy kompetencji zawodowych
 • Testy Orientacja i Echo
 • Testy zainteresowań
 • Testy Osobowości

Czynności związane z poradnictwem zawodowym mogą polegać na:

 • pracy indywidualnej,
 • pracy grupowej,
 • dostarczeniu informacji edukacyjno-zawodowej,
 • stosowaniu programów edukacyjnych na temat planowania rozwoju zawodowego,
 • stosowaniu narzędzi służących do samooceny,
 • prowadzeniu rozmów doradczych,
 • tworzeniu Indywidualnych Programów Działania,
 • analizie i nauce pisania profesjonalnego CV i LM
 • szkoleniach z zakresu mowy ciała,
 • ćwiczeniu profesjonalnej rozmowy z pracodawcą
 • pracy nad wizerunkiem i auroprezentacją
 • nauce metod kontrolowania stresu
 • szukaniu możliwości rozwoju
 • definiowaniu mocnych i słabych stron
 • konfrontowaniu prefererencji z możliwościami                          NAPISZ DO MNIE: psycholog@annastankiewicz.pl